Beginner

To make a good job
Len dau trang

Monday, June 27, 2016

Khắc phục tỉ lệ chuyển bản vẽ từ 3D sang 2D trong Creo

Khi chúng ta chuyển bản vẽ 3D sang 2D trong Creo thì nó sẽ khác tỉ lệ (không phải là 1:1) do đó open file đó bằng AutoCAD, chúng ta ghi kích thước thì sẽ không khớp với kích thước ghi trong Creo.
Vậy để chuyển bản vẽ xuất từ Creo sang 2D có tỉ lệ 1:1 chúng ta tiến hành theo bước dưới.

Tạo bản vẽ mới
Bước này nếu mở bản vẽ 3D luôn thì tỉ lệ sẽ không phải là 1:1
Để khắc phục điều này ta vào File/ Prepare/ Drawing PropertiesỞ phần Detail Options ta chọn Change


Chọn Open a configuration fileChọn thư mục Drawing Setup Derectory


Chọn file có tên Iso.dtl và Open


OK, đến đây ta có thể tiến hành chuyển bản vẽ từ 3D sang 2D
Ví dụ dưới mình mở chiếc Galaxy S5 và ghi kích thước tại 2 vị trí, ta có thể so sánh trên AutoCAD


Phản ứng:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét