Beginner

To make a good job
Len dau trang

Wednesday, June 29, 2016

Lập trình gia công với Work NC - Global Rough/Rerough

Bài toán: Gia công chi tiết như hình dưới, vật liệu nhựa Bakelite


Giải bài toán:
1.    Bản vẽ có định dạng đuôi là .xt, .STEP…
Bản vẽ trên được  vẽ trên NX, và các bạn export ra file có định dạng .xt hoặc SETP…. Ở đây mình dùng định dạng là .xt. Phần này các bạn có thể comment thảo luận nếu chưa rõ.
2.    Mở Work NC 
3. Tạo New Workzone -> Chọn New Workzone
-          Xuất hiện hộp thoại: Đặt vị trí, tên lưu Workzone Name à Add
Workzone Name: Tại đây chúng ta đặt vị trí lưu dữ liệu lập trình gia công (file bản vẽ, file chương trình…)
Chú ý khi đặt thư mục lưu Workzone: Không có khoảng trắng (dấu cách).
                                                                Thư mục chứa file bản vẽ không có khoảng trắng
Mỗi chương tình chúng ta tạo đều được lưu vào mỗi Workzone khác nhau. Do đó Workzone không thể giống nhau được.
Add: Đặt  Workzone name xong, chọn Add để mở file bản vẽ 3D

-          Chọn Parasolid Files à Thư mục chứa file bản vẽ à Open
Do mình đặt định dạng là .xt nên chọn mục  Parasolid Files

-          Chọn Create a Workzone


4.    Xác định góc tọa độ gia công
Dựa vào kinh nghiệm gia công và máy gia công có thể chọn gốc tọa độ tùy ý, sao cho dễ thao tác là được.
Bài này mình chọn gốc tọa độ ở tâm phôi, mặt Z=0 chạm mặt của phôi.
Cách tạo gốc tọa độ như thế nào, nếu các bạn chưa rõ thì thảo luận  bên dưới.

5.    Lập trình gia công: Tạo New Toolpath

Đối với bài toán này thì mình chọn kiểu gia công mặc định Global Rough/Rerough

     1. Chọn kiểu gia công thô (mặc định)

     2. Chọn dao gia công: Chọn dao 6 Flat. Chú ý chọn Straight để xác định vị trí dao lắp trên máy gia công.
 3.
   
Chọn thông số cắt: Bao gồm tốc độ cắt, bước tiến dao.
Thiết lập thông số như hình dưới:
S=12000, F=1500, 


7.    Chạy thử chương trình gia công
Sau khi đã tạo Toolpath  xong. Chúng ta có thể xem trước quá trình gia công, từ đó kiểm tra xem chương trình có gặp lỗi nào không, gia công có đúng yêu cầu không…
8.    Xuất chương trình gia công
Functions à Post Process à Concatenated


-          Chọn máy gia công (Dongbu_3Axis-4z). Tùy theo các bạn cài đặt thông số máy gia công

-          Nhập tên file chương trình ở mục Output Filename Prefix: à(Re)Postprocess
-          Copy file chương trình vào máy gia công

 9.    Gia công trên máy

Phản ứng:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét