Beginner

To make a good job
Len dau trang

Saturday, July 2, 2016

Hướng Dẫn Giải Một Số Bài Toán Cơ Học Kết Cấu Trong ANSYS

Hướng Dẫn Giải Một Số Bài Toán Cơ Học Kết Cấu Trong ANSYS


Tài liệu được cung cấp bởi Bộ môn Cơ Kỹ Thuật t, 106B4, ĐH HBK TP.HCM
Trong tài liệu gồm một số bài toán cơ kĩ thuật và giải một số bài toán dầm, khung trong kĩ thuật và hướng dẫn tạo mô hình hình học 3D trong Ansys

Một số bài tập:
Download:  

Phản ứng:

1 comment:

Cảm ơn bạn đã nhận xét