Gửi bạn toàn bộ file Flash, bạn download về nhé và dùng phần mềm flash_movie_player để chạy.

Download:http://www.mediafire.com/?kesl50chl51cla0

flash_movie_playerhttp://www.mediafire.com/?sg8mt4uwwr4sghd