Beginner

To make a good job
Len dau trang

Saturday, July 2, 2016

Một số những quy ước trong phần mềm ANSYS/ED

- Trước tiên mình xin giải thích về quy tắc xem biểu đồ lực cắt, môment tại các nút phần tử
- Tại sao khi vẽ biểu đồ mô men thì trong Ansys lại không vẽ đường con giống với sức bền vật liệu.


1. Về cơ bản xem biểu đồ lực cắt thì thao tác như sau (nếu dùng menu)
+ Xem biểu đồ lực cắt : General Postproc/ Element Table/ Define Table Chọn Add… Chọn By
sequence num/ SMISC, 


Trong ANSYS quy định xem kết quả nội lực như sau: 
Tại nút i, có 6 thành phần nội lực, được đánh số từ 1 đến 6: Để hiểu rõ hơn các bạn có thể vào help và chọn phần tử mình đã định nghĩa.

Vậy 
+ Muốn xem biểu đồ lực cắt QY ta làm như sau:
: General Postproc/ Element Table/ Define Table Chọn Add… Chọn By
sequence num/ SMISC, 

Đặt Lab = QYI; Item, Comp = SMISC, 2 Sau đó nhấn Apply 
Đặt Lab = QYJ; Item, Comp = SMISC, 8 Sau đó OK / CLOSE 
General Posproc/ Plot Result/ Contour Plot/ Line Elem Res Lựa chọn QYI  QYJ trong bảng sau đó chọ OK
Chú ý là 2 số 2 và 8 ở bảng trên.
+ Xem biểu đồ Moment quanh trục Z: General Postproc/ Element Table/ Define Table Chọn 
Add… Chọn By sequence num/ SMISC, 
Đặt Lab = IMoment; Item, Comp = SMISC, 6 Sau đó nhấn Apply 
Đặt Lab = JMoment; Item, Comp = SMISC, 12 Sau đó OK / CLOSE 
General Posproc/ Plot Result/ Contour Plot/ Line Elem Res. Lựa chọn IMOMENT và JMOMENT 
trong bảng sau đó OK
Chú ý cặp só 6 và 12 trên bảng.


2. Giải thích về biểu đồ moment trong ansys vẽ không phải là đường cong như trong sức bền vật liệu
Để hiểu rõ hơn ta xét bài ví dụ sau:
Vẽ biểu đồ moment với 1 dầm chịu lực như hình vẽ:


Biểu đồ vẽ theo Sức bền vật liệu

Biểu đồ vẽ bằng chương trình Ansys. Chú ý rằng trong Ansys hay phần mềm khác thì quy ước vẽ ngược vối sức bền vật liệu.


Phản ứng:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét