Beginner

To make a good job
Len dau trang

Sunday, July 10, 2016

Một số trang web học Pro Engineer bài bản


Với 2 trang WEB này các bạn có thể học hỏi được rất nhiều các modul từ phần mềm PRO ENGINEER từ các bài học qua VIDEO hướng dẫn cụ thể

1. http://www.frotime.com

Đối với trang này nếu không đăng kí trả phí thì chúng ta chỉ được xem VIDEO Có chữ FREE, còn nếu muốn xem hết thì chúng ta phải đăng kí trả phí.


2. http://www.tutorialhero.com

Cũng tương tự như trang trên, nhưng ở trang này các bạn có thể học được các phần mềm khác như 3DSMAX, Catia...

Chúc thành công!

Phản ứng:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét