Beginner

To make a good job
Len dau trang

Wednesday, July 27, 2016

Thư viện tổng hợp trong AutoCAD

Tổng hợp thư viện trong Auto CAD, có thể Scale tỉ lệ theo đúng yêu cầu.


1. Thư viện cây cối
http://www.mediafire.com/download/mp4hcdeg2wtzcra/CAY.rar

2. Bàn ghế
http://www.mediafire.com/download/k034l3og2vidpcw/BAN+GHE.rar

3. Cẩu thang
http://www.mediafire.com/download/wy69yjkwsxu9fyc/CAU+THANG.rar

4. Kết cấu
http://www.mediafire.com/download/228bay2y8qnkgtk/CONGSTRUCTIONDETAIL.rar

5. Car
http://www.mediafire.com/download/2s581qf0x7gwfrw/CAR.rar

6. Cửa ngoài
http://www.mediafire.com/download/3t9qz63sye47hr4/CUA+NGOAI.rar

7.  Cửa
http://www.mediafire.com/download/54ckjg7vth56bdb/CUA.rar

8. Biểu tượng
http://www.mediafire.com/download/07pwa0wasd3lqn7/BIEU+TUONG.rar

9. Bếp
http://www.mediafire.com/download/imzrwa97it15f56/BEP.rar

10. Động vật
http://www.mediafire.com/download/79bjtdi86xageqf/DONG+VAT.rar

11. Điện
http://www.mediafire.com/download/m91axamzhgs5bnw/DIEN.rar

12. Đồ gia dụng
http://www.mediafire.com/download/5bra6sqsaqbio0r/DO+GIA+DUNG.rar

13. Cột phào
http://www.mediafire.com/download/cytkvukdv8njzba/COT_PHAO.rar

14. Cổng
http://www.mediafire.com/download/635zy97rls8gx6f/CONG.rar


Phản ứng:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét