Beginner

To make a good job
Len dau trang

Saturday, July 2, 2016

Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật

Tài liệu nói về các tiêu chuẩn, quy ước trong kỹ thuật như tỉ lệ khung bản vẽ, khung tên thường dùng trong bản vẽ in ấn...


Download
http://www.mediafire.com/download/zddz826tjdc6iac/TC+ban+ve+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt.pdf

Phản ứng:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét