Beginner

To make a good job
Len dau trang

Friday, July 8, 2016

Tổng hợp các tài liệu học phần mềm Pro Engineer | *CREO* _ Part 1 Các lệnh vẽ khối cơ bản


1.  Giáo trình Pro/E căn bản
http://adf.ly/1c0E0i
http://adf.ly/1c0E6w 

2. Thực hành trong Pro/E
http://www.mediafire.com/download/gc413621oq5991b/quat+tran.pdf
http://www.mediafire.com/download/co2d34opzsvt0xt/vong+bi.pdf
http://www.mediafire.com/download/073543zmas8ax6t/xich.pdf


. Thiết kế khuôn mẫu ép nhựa và một số vấn đề liên quan

http://www.mediafire.com/download/2e6021r8emu7h67/T%C3%A0i+li%E1%BB%87u+


3. Pro-ENGINEER-Wildfire-INSTRUCTOR


http://www.mediafire.com/error.php?errno=320&origin=download4. Fast-Track-do-Pro-ENGINEER-Wildfire-2.0


http://www.mediafire.com/view/?z8r21qrusb96qqk


. Tài liệu khuôn ép nhựa
Nội dung tài liệu
Công nghệ đánh bóng khuôn
Đánh bóng khuôn
BƯỚC GIA CÔNG THÂN KHUÔN THỔI DẠNG VUÔNG
Hệ thống làm mát
THÀNH MỎNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG THÀNH MỎNG
Download:
http://www.mediafire.com/?j83jc1843i29a86

. Tài liệu thực hành mô phỏng (Animation) trong Pro/E
http://www.mediafire.com/download/yekt4gam5yw/prohelpmophong_1.rar
http://www.mediafire.com/download/nzorlm3jjnx/prohelpmophong_2.rar

5. Học-Pro-ENGINEER-Wildfire-Schools-Edition-của-PTC
ProEW4.0_M092 Student Edition: 
http://download.ptc.com/education/WF4_Schools_CD1.zip
http://download.ptc.com/education/WF4_Schools_CD2.zip 
Creo Elements/Pro 5.0_M080 Student Edition: 3.28G
http://:apps.ptc.com/schools/Creo_ElementsPro_Schools_DVD.zip
Hướng dẫn cài đặt: 
http://www.ptc.com/WCMS/files/74416/...l_guide_EN.pdf

6. Pro Engineer Wildfire 5 0 Tutorial anh MultiMedia CD

http://www.mediafire.com/?nct6n3ach65ni9c


7. CD học ProE cơ bản
Link DOWNLOAD:


Sau khi down về các bạn giải nén 2CD ra và có thể dùng phầm mềm ultraiso để sử dụng


8. Học Pro E qua videos
http://www.mediafire.com/?2m0xycjnmxkz1w5
http://www.mediafire.com/?cxj9h2naiu19d9z
http://www.mediafire.com/?0ansuzb8ps2bmie (Chương 2)
http://www.mediafire.com/?hv1j14ll0hv0e9w (Sketch)


9. Tài liệu học bằng Tiếng Anh, rất chi tiết

10. Hướng dẫn sử dụng lệnh Extrude 

11. Vẽ Logo xe Mercedes
 http://www.mediafire.com/?6tbd7ikor175ojd

12. Tài liệu của Lê Trung Thực
Bài 1. Làm quen với Pro/E 2000i
http://www.mediafire.com/?myyzjwzutzg

Bài 2. Tạo hình chiếu và lên kích thước, ghi chú trên bản vẽ 2D

http://www.mediafire.com/?kyzoyimtmtm

Bài 3. Láp ráp
http://www.mediafire.com/?52i3w4ekxdk
 

Bài 4. Thiết kế khuôn
http://www.mediafire.com/?cz34gm00mau 


Bài 5. Chế tạo sản phẩm
http://www.mediafire.com/?oweqt3tjjdt

tác giả :lê trung thực. gv- ĐH BK TPHCM

13. Một số lệnh cơ bản trong ProE
http://www.mediafire.com/download/oyuj0jdhibc/lenh_co_ban.pdf

14. Học Pro E 5.0 Qua Video trực quan
http://www.mediafire.com/download/dw0mytnd5z1/ProE-Wildfire5-T.part1.rar
http://www.mediafire.com/download/nmhhmczwizn/ProE-Wildfire5-T.part2.rar


*. Một số giáo trình khác
CĂN BẢN
http://adf.ly/2IzDh
DRAWING
http://adf.ly/2IzDt
GIÁO TRÌNH FULL
http://adf.ly/2IzE4
MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC
http://adf.ly/2IzEU
GIÁO TRÌNH HVKTQS
http://adf.ly/2IzEf
KHÁC
http://adf.ly/2IzEw
http://adf.ly/2IzF8
http://adf.ly/2IzFI
http://adf.ly/2IzFL
http://adf.ly/2IzFT 


Phản ứng:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét