Beginner

To make a good job
Len dau trang

Sunday, July 10, 2016

Tổng hợp các tài liệu học phần mềm Pro Engineer | *CREO* _ Part 2 Các lệnh vẽ nâng cao

1. Hướng Dẫn Học Style trong ProE bằng ViDeo
link style pro
1.http://www.mediafire.com/?g2mnt5n05li
2. http://www.mediafire.com/?gymymgndqz4
3. http://www.mediafire.com/?txejykjwnmo
4. http://www.mediafire.com/?jyzgfurdjio
5. http://www.mediafire.com/?mndmiuyzmng
6. http://www.mediafire.com/?3nu4mm4nfmz
7. http://www.mediafire.com/?rhbiir954ub4u67
8.http://www.mediafire.com/?omigq3mrmmk
9.http://www.mediafire.com/?jcnfmj23vnz
10.http://www.mediafire.com/?cmmwe2jzaci
11. http://www.mediafire.com/?md1djgwn1jf
12. http://www.mediafire.com/?dzzmjzdqbml
13.http://www.mediafire.com/?zizfyzjzdjt
14. http://www.mediafire.com/?mqzzhtyjjqu

part: http://www.mediafire.com/?2mkjttmndon

2. LINK DOWNLOAD Tạo đường Curve và Surface tự động trong RESTYLE của PROE/CREO.
http://www.mediafire.com/download/gvmsbnmndy9gb59/AUTOMATIC+CURVE+AND+SURFACE.pdf

3. Top Down Design Task Guide™ ProE


4. Thiết Kế TOP-DOWN PROENGINEER WILDFIRE/CREO_mr. Đặng mechvn.org
5.  Giáo trình sử dụng Restyle tiếng Anh và nâng cao

6. Hướng dẫn sử dụng lệnh Warp 


7. Surface trong ProE

Phản ứng:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét