Beginner

To make a good job
Len dau trang

Tuesday, July 26, 2016

Tổng hợp giáo trình CAD CAM CNC

Tổng hợp các tài liệu, giáo trình liên quan đến gia công, công nghệ CAM và CNC

Giáo trình thiết kế CADCAMCNC
http://www.mediafire.com/?2nhmwj0vyze

Tài liệu CNC
http://www.mediafire.com/?m5jn0gwzqmh

Chuyên đề CNC
http://www.mediafire.com/?rm0nnt3y5nu

Bài giảng CADCAMCNC phay tiện
http://www.mediafire.com/?wy0xktyytzz

Bài giảng CAD/CAM/CNC
http://www.mediafire.com/?2dxmuwtwnw1

CAM
http://www.mediafire.com/?mc2zwg2gmyz
Giới thiệu các máy điều khiển số.rar
http://www.mediafire.com/?2gmzdwmd4yg

Công nghệ CNC_Trần Văn Địch.rar
http://www.mediafire.com/?k2mymjjz4jv

Phần mềm mô phỏng CNC đơn giản.rar
http://www.mediafire.com/?tz2fmndmmhm

CAD_CAM
http://www.mediafire.com/?tpx2qgw9yu1x0kn

Giáo Trình CNC
http://www.mediafire.com/?2kc6gngj8ci5kcc

Nội dung: 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CAD/CAM 

Chương 2: CƠ SỞ CỦA MÔ HÌNH HOÁ HÌNH HỌC 

Chương 3: MÔ HÌNH HOÁ CÁC THỰC THỂ HÌNH HỌC 

Chương 4: CƠ SỞ CỦA CAD 

Chương 5: PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM TRONG CAD 

Chương 6: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM Pro/ENGINEER Wildfire 

Chương 7: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN SỐ 
VÀ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG ĐIỀU KHIỂN SỐ CNC 
link download:
http://www.mediafire.com/?688k01fo354n9aj

Phản ứng:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét