Beginner

To make a good job
Len dau trang

Monday, August 1, 2016

Lệnh tắt trong Auto CAD và một số thủ thuật dùng trong thiết kế - Phần 2

III. Hiệu chỉnh đường tâm
Trong quá trình thiết kế, bản vẽ mà khi bạn vẽ đường tâm cho trục, lỗ... nhưng nó lại hiện ra như đường liền hay gần liền mà không phải đường đứt đoạn => Lúc này phân biệt đường tâm rất khó khăn nếu không đánh dấu bằng mầu sắc.
Để hiển thị đường tâm cho đúng với tỉ lệ bản View thì ta dùng lệnh Ltsacle

Hình ban đầu

Đánh lệnh Ltscale rồi nhập giá trị vào (tùy thuộc vào kích thước bản vẽ ta nhập số khác nhau) ô scale factor.

Kết quả


IV. Hiệu chỉnh kích thước đường tâm
Thông thường các bạn vẽ đường tâm cho chi tiết nào đó và phải kéo dài 2 đầu ra một đoạn tùy ý, do đó dễ xảy ra hai đầu thò 2 không đều nhau
Để khắc phục tình trạng này bạn dùng lệnh Lengthen để kéo hai đầu của đường tâm ra 1 đoạn có độ dài xác định
VD:
Để hiệu chỉnh lại đường tâm này:

Dùng lệnh Lengthen --> DE (với tùy chọn là DE) và nhập độ dài cần kéo là bao nhiêu (VD là 5)
 

Chọn đầu cần kéo ra (nhấp chọn)


Kêt quả


V. Chèn ảnh vào và vẽ phác họa lại biên dạng ảnh
Bạn chỉ cần chọn ảnh cần vẽ rồi kéo thả ảnh đó vào cửa sổ vẽ cảu AutoCAD là được rồi tiến hành vẽ theo biên dạng đó, vẽ xong thì xóa ảnh đó đi và kết quả ta được biên dạng gần giống với biên dạng cần vẽ, do đó tiết kiệm được thời gian.
VD:
Cần vẽ biên dạng hình sau :nếu không cần chính xác cao thì chỉ cần vẽ lại biên dạng đó gần đúng là được
Trèn ảnh vảo:
Kéo ảnh đó và thả vào môi trường vẽ --> chọn điểm đặt ảnh thứ nhất --> chọn điểm thứ hai --> chọn điểm thứ 3 để hoàn thành ( góc nghiêng của ảnh)

Phác biên dạng xong xóa ảnh đó đi
Vẽ xong xóa ảnh đi ta được biên dạng gần giống mục đích.
Phản ứng:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét