Beginner

To make a good job
Len dau trang

Wednesday, November 23, 2016

Tổng hợp Ebook Ansys_English

Dưới đây là một số tài liệu về phần mềm ANSYS mà mình sưu tầm:

1. Fundamental Finite Element Analysis And Applications

http://www.mediafire.com/file/is1l1203v1c8a1j/1.+Fundamental+Finite+Element+Analysis+And+Applications%282%29.pdf2. CFX Tutorials
http://www.mediafire.com/file/qb6c4d1th55aw25/2.+CFX+Tutorials.pdf


3. The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS
http://www.mediafire.com/file/3me44lrl8x8irq4/3.+The+Finite+Element+Method+and+Applications+in+Engineering+Using+%2ANSYS.pdf

4. ANSYS tổng hợp các ví dụ


5. Engineering-analysis-with-ansys


6. Finite element analysis
http://www.mediafire.com/file/ze03szgftd14cap/6.+Finite+element+analysis.pdf


7. System modeling and simulation8. Vibration Simulation Using Matlab and ANSYS
http://www.mediafire.com/file/1va6rqmpl3my103/8.+Vibration+Simulation+Using+Matlab+and+%2ANSYS.pdf
Phản ứng:

1 comment:

Cảm ơn bạn đã nhận xét