Beginner

To make a good job
Len dau trang

Thursday, December 1, 2016

Chuyển đường Curve từ NX sang WorkNC

Thông thường các bản vẽ khối 3D được thiết kế trên phầm mềm NX, Creo hay một số phần mềm khác ta chỉ việc Export file sang định dạng .xt hoặc .stp, igs... rồi WorkNC sẽ import được vào và bước sau đó ta thiết lập các thông số cho lập trình.


Tuy nhiên, đối với bản vẽ có dạng đường Curve như chữ, hoa văn, kí tự hình học... khi import như trên thì trong giao diện của WorkNC không xuất hiện hình Curve.
Vì, khi Export mặc định trong NX là dạng Solid, vậy các  file được xuất ra chỉ có dạng Solid.

Không xuất hiện đường Curve trên chi tiết

Để khắc phục ta làm như sau:
- File/ Export/ STEP 203 hoặc STEP 214 (chọn STEP 203)


- Trong Tab Data to Export chọn Cureves


- Sau đó chọn Selected Objects (ta chọn đường Curves trong bản vẽ, mình chọn chữ)


-  Chọn thư mục lưu và chọn OK


- Tiếp theo chọn Yes để lưu

- Mở trên WorkNC với lựa chọn là Curve,

- Tìm bản vẽ vừa lưu với định dạng. stp


- Kết quả


Kết quả với lựa chọn thêm đường hoa văn và gia công

Phản ứng:

1 comment:

Cảm ơn bạn đã nhận xét