Beginner

To make a good job
Len dau trang

Friday, December 1, 2017

Câu lệnh N0001 trong lập trình gia công máy CNC

Câu lệnh có dạng N1 hay N001 hay N0001 trong chương trình gia công cho máy CNC các bạn cũng rất quen thuộc, nó chỉ là lệnh đánh thứ tự dòng lệnh. Qua đó bạn có thể biết rằng đoạn chương trình đó có bao nhiêu dòng.

Thực ra lệnh N ở phía trước mỗi dòng lệnh có cũng được mà không có cũng được => Máy CNC đều đọc và chạy bình thường.

Vậy thì lệnh N trong lập trình CNC có ý nghĩa gì?
Chức năng của câu lệnh N này vào để dễ kiểm soát chương trình đang chạy, đặc biệt là khi chạy gia công khuôn mẫu.
Khi chạy mà chưa chạy hết chương trình vì 1 lý do nào đó mà phải dừng tắt máy (giao ca, nghỉ cuối tuần...) người vận hành máy có thể dựa vào câu lệnh N mà dừng lại và cắt đoạn chương trình đã chạy đi.

Thường các máy chỉ chay được đến dòng có thứ tự là N9999, nếu chương trình có dòng lệnh lớn hơn N9999, ví dụ N10000 thì máy sẽ dừng không chạy nữa.


...
N9998 X122.012 Z-7.877
N9999 X122.163 Z-7.778  Máy sẽ dừng lại tại vị trí này
N10000 X122.306 Z-7.666
N10001 X122.438 Z-7.542
...
Vậy khi làm chương trình cần phải tạo vòng lặp cho câu lệnh N. Một số phần mầm CAM như NX, Catia... khi xuất chương trình CAM nó sẽ tự động Add thêm dòng lệnh N và tự lặp lại khi đến thứ tự 9999.
...
N9996 X122.927 Z-10.384
N9997 X122.732 Z-10.464
N9998 X122.534 Z-10.535
N9999 X122.333 Z-10.597
N0001 X122.129 Z-10.65
N0002 X121.923 Z-10.693
N0003 X121.716 Z-10.727
N0004 X121.507 Z-10.75
N0005 X121.297 Z-10.764
...
Nếu phần mềm làm chương trình CAM không xuất ra mã lệnh N, hoặc xuất ra nhưng không lặp thì có thể dùng phần mềm CIMCOEDIT  để tạo vòng lặp.
Rất đơn giản, các bạn có thể vào NC Functions/ chọn Renumber
Trước chi tạo câu lệnh N tại mỗi đầu dòng lệnh ta vào cài đặt vòng lặp cho lệnh N như hình dưới.Tìm hiểu thêm về Block Number trong CIMCOEDIT các bạn có thể xem trong file help này.
http://www.cimco.com/documents/cimco_edit/user_guides/en/cimco-edit-6-user-guide-en.pdfPhản ứng:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét