Beginner

To make a good job
Len dau trang

Saturday, December 2, 2017

Tạo nút Calculate trong cửa sổ Toolpath Parameters

Add Calculate buttom

Bình thường khi  vào cửa sổ quản lý Toolpath, khi hiệu chỉnh 1 thông số nào đó thì phần mềm WorkNC sẽ tính toán lại đường Toolpath đó.
Nếu không có nút Calculate thì ta phải thao tác qua nhiều lần Click chuột.
Để đơn giản hóa và tiết kiệm thời gian thì ta nên tạo nút Calculate tích hợp vào trong cửa sổ luôn.

Các bước:
1.  Vào thư mục C:\WorkNC2017R2\config  


Mở file có tên environ sau đó chinh sửa
Tìm đoạn code WNC_MENU_QUICK_TP_EXECUTE=off
Sửa off thành on
Nếu không có đoạn code này các bạn thêm vào ngay sau dưới đoạn code
GENDOC=$WNCHOME/gendoc
WNCDOC=$WNCHOME/doc
thành
GENDOC=$WNCHOME/gendoc
WNCDOC=$WNCHOME/doc
WNC_MENU_QUICK_TP_EXECUTE=on


Nút Calculate được tạo ngay tại cửa sổ Toolpath Parameters

Phản ứng:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét